جدول ارزشیابی دانشجویان نیمسال دوم سال 1393

جدول ارزیابی دانشجویان درس آشنایی با 8 سال دفاع مقدس نیمسال دوم سال 1393 کلاس ساعت 13 ردیف کد دانشجویی وبلاگ ارائه تحقیق گذاشتن تحقیق در وبلاگ بازدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

جدول ارزشیابی دانشجویان نیمسال اول سال 1393

جدول ارزیابی دانشجویان درس آشنایی با 8 سال دفاع مقدس نیمسال اول سال 1393 کلاس ساعت 13 ردیف کد دانشجویی وبلاگ ارائه تحقیق گذاشتن تحقیق در وبلاگ بازدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید
شهریور 95
1 پست
اسفند 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
5 پست
اسفند 92
6 پست