وبلاگ دانشجویان نیمسال اول سال 1393

اسامی دانشجویان نیمسال اول سال 1393 که وب گاهی با مضمون دفاع مقدس فراهم کرده اند .

 

 

کلاس شماره 1 ساعت 13:30 تا 15:00

 

 

 1. اعتمادی سمیه
 2. اعرابی زهرا السادات
 3. اله یاری مهتاب
 4. امید بنیامین سحر
 5. به گلی آنیتا
 6. بوربور فاطمه
 7. پاشاخانلو مهسا
 8. پور نظری لیلا
 9. تیموری چندزاب معصومه
 10. جان نثاری مهشاد
 11. چراغی نیلوفر
 12. حسن لو زهرا
 13. حسینی شقایق
 14. حنیفی فریبا
 15. حیدری زینب
 16. دریاباری مونا سادات
 17. رضایی فاطمه
 18. رهبری زهرا
 19. سعدی زاده سمن
 20. سلیمیان صدف
 21. شمس خامنه مانا
 22. شهباز پور تازه گند نرگس
 23. غفوری پریسا
 24. قدیانی مریم
 25. لطفعلی نیا مینا
 26. محمدی جوزدانی فاطمه
 27. میرزایی مونا
 28. نورانی پور مهشید
 29. هاشمی سیده الناز

 

کلاس شماره 2 ساعت 15:15تا 16:45

 

 1. احمدی مهدیس
 2. افراشی میرکوهی فاطمه
 3. اقابیک ایگلی سپیده
 4. بذرگری سیده زهره
 5. بیات المیرا
 6. تات لیلا
 7. حاج قاسم خانی نگار
 8. حامدی نیا نسترن
 9. حسینی سیده نسترن
 10. داودی آرزو
 11. دهقانی فیروز آبادی زهرا السادات
 12. رمضان پوریوسفده زهرا
 13. سیدی هریس زهرا
 14. صدیقی فر مبینا
 15. منقولی فاطمه
 16. موذنی اعظم سادات
 17. میرلو مهزاد
 18. میکاییل زاده کری بزرگ معصومه
 19. نصیری الهام
/ 0 نظر / 26 بازدید